Doprava zdarma pro veškeré zboží - 20 dní možnost vrácení zboží

ušetři ihned 5%

Reklamace

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

formulář pro odstoupení od smlouvy 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy:

1.1. Do 20 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 20 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 
1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (Petit Paris – Veronika Kopolovičová, Dobřanská 2, Chotěšov 332 14. telefonní číslo: +420 723 404 019 a  mailová adresa: Veronika@petit-paris.me) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Na naší webové stránce (www.Petit-Paris.me) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy:

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vrácené zboží nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 Vrácení zboží:

a) Převzetí zboží - Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (Petit Paris – Veronika Kopolovičová, DOBŘANSKÁ 2, 33214 Chotěšov (Plzeň-jih). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 20 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží - Poneseme přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši (do 150,-) Kč.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)